Transportvakter


Minska skador vid transport, genom att använda transportvakter minskar du risken för transportskador. Mottagaren kan direkt se om transporten inte utförts enligt specifikation. Transportvakter låter dig se om godset skakats, tippats, förvarats för varmt eller kallt. Genom en billig investering kan du garantera godsets kvalitet.