ColdMark


En köldindikator som kontrollerar om godset under transporten har utsatts för extrem kyla. ColdMark finns i två köldnivåer: 0°C och -3°C. Om godset utsatts för grader under denna nivå indikeras en transparent kula i lila. Den lila färgen är grumlig så länge den är kall och blir sedan klar lila när den åter blir varm.