ShockWatch


En transportvakt för gods som måste hanteras försiktigt och ej får utsättas för stötar. SHOCKWATCH finns i flera olika känslighetsgrader, Du väljer i guiden den SHOCKWATCH som passar just ditt gods. Om godset fått en kraftigare stöt än vad indikatorn tillåter utlöser indikatorn och mottagaren kan se att indikatorn färgats röd. SHOCKWATCH går ej at återställa.

lathund