WarmMark


En värmeindikator som visar om ditt gods utsatts för en extrem värme under en viss tid.WarmMark finns i temperaturer mellan -18°C och +37°C. När skyddspappret avlägsnas aktiveras WarmMark. Beroende på vilket fält som indikeras kan man se hur länge godset varit utsatt för värmen.