TiltWatch


TILTWATCH : En säker och enkel transportvakt för gods som måste hanteras och transporteras UPPRÄTT. TILTWATCH visar för mottagaren om godset ej har transporterats upprätt. Om godset har vält eller vänts under transporten färgas indikatorn röd. TILTWATCH går ej att återställa.